Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postup - podzimní léčení proti varoáze

8. 12. 2007

Návh ze dne 7.11.2007

Číslo kroku:

Kdo:

Popis vykonávané činnosti:

Dokument,

Záznam:

1. 

 

Jednatel

- předá nákazovému referentovi seznamy členů a jejich včelstev, které odpovídají stavu nahlášenému včelaři k 31.8.

Seznamy členů a jejich včelstev

2. 

 

Nákazový referent

- vyhotoví pro jednotlivé důvěrníky seznamy včelařů a počtu jejich včelstev, které budou léčeny a jak budou léčeny (fumigací/aerosolem) – dokument obsahuje kolonky pro 3 podpisy včelaře, kterými potvrdí provedení přeléčení.

- vyhotoví protokol o předání/převzetí léčiva mezi nákazovým referentem a důvěrníkem

Seznamy včelařů a včelstev

 

Protokol o předání/ převzetí léčiva

3. 

 

Nákazový referent

- zajistí převzetí od okresního výboru

- nakoupeného léčiva

- fumigačních pásků

- popis metodiky aplikace léčiva – návod k použití

- instrukcí veterinární správy pro provedení léčení v daném roce (kdy, co a jak)

- roztřídí a připraví léčivo pro jednotlivé důvěrníky

 

4. 

 

Nákazový referent

- provede instruktáž všech důvěrníků o provedení podzimního léčení včelstev proti varoáze (výborová nebo členská schůze)

- instrukce veterinární správy pro provedení léčení - stanovené termíny a postupy

- instrukce pro vykazování a potvrzení provedení léčení (co a jak vyplnit a kde to podepsat)

- organizace provedení léčení

 

5. 

 

Nákazový referent

- předá každému důvěrníkovi:

- seznam jeho včelařů a včelstev

- stanovené množství léčiva

- stanovené množství fumigačních pásků

- návod k použití léčiva

 

6. 

 

Důvěrník

- kontaktuje jednotlivě své včelaře

- podle obdržených instrukcí dohodne s nimi termíny provedení jednotlivých léčení – vyhotoví si plán léčení

- upozorní včelaře na přípravu včelstev/úlů k provedení léčení (možnost utěsnění a vložení čistých podložek) a přípravu závěsů na fumigační pásky (háčky, hřebíky, …)

- se včelaři, kteří budou třetí léčení provádět aerosolem dohodne termín – datum a hodinu.

Plán léčení

7. 

 

Důvěrník

- osobně (3 krát) ve stanovených termínech navštíví jednotlivé včelaře za účelem provedení léčení

- při každé návštěvě spolu se včelařem provedou postupně po jednotlivých včelstvech-úlech jejich léčení následujícím postupem:

 

8. 

 

Včelař

- zkontroluje vložení čisté podložky

- utěsní úl

- otevře úl pro vložení fumigačního pásku

 

9. 

 

Důvěrník

- napíchne fumigační pásek na poskytnutý závěs

- podle počtu nástavků úlu nakape na fumigační pásek odpovídající počet kapek léčiva (2 kapky na 1 nástavek)

- zapálí pásek na dolním okrají

- vloží hořící pásek do otevřeného úlu

 

10. 

 

Včelař

- uzavře úl „neprodyšně“ na dobu 30 – 60 minut

 

11. 

 

Důvěrník

- zkontroluje, zda tvořící se kouř neuniká nepřiměřeně z úlu.

 

12. 

 

Důvěrník

- při léčení aerosolem doprovází léčitele s aerosolem po jednotlivých svých včelařích a dle potřeby mu pomáhá.

Seznam včelařů a včelstev

13. 

 

Včelař

- při léčení aerosolem podobně jako při fumigaci

- zkontroluje vložení čisté podložky

- utěsní úl

- připraví ucpávku česna při vložení kouřové trubice

 

14. 

 

Léčitel aerosolem

- vloží kouřící trubici vyvíječe aerosolu do česna

- utěsní česno po jejím obvodu

- po předepsanou dobu fouká do úlu vyvíjený aerosol

 

15. 

 

Důvěrník

- vždy po ukončení každého léčení požádá včelaře o potvrzení provedení léčení jeho podpisem do seznamu včelařů a včelstev, tento slouží jako výkaz a doklad o provedení léčení

Seznam včelařů a včelstev

16. 

 

Včelař

- po každém léčení na druhý den zkontroluje množství spadu roztočů na vložené podložce

- podložku vyčistí a vloží ji zpět do úlu

 

17. 

 

Důvěrník

- v období provádění léčení účastní se výborových schůzí a informuje o průběhu léčení.

- Případné problémy konzultuje s nákazovým referentem

 

18. 

 

Důvěrník

- se stará, aby léčení proběhlo u jeho včelařů kompletně, ve stanovené rozsahu a podle stanovené metodiky a instrukcí

- zkompletuje výkaz o léčení – seznam včelařů a včelstev s potvrzujícími podpisy jednotlivých včelařů, doplní informaci o množství zbylého léčiva

- po ukončení všech léčení předá výkazy nákazovému referentovi s komentářem o průběhu léčení

- vrátí nákazovému referentovi zbylé léčivo

Seznam včelařů a včelstev (výkaz)

19. 

 

Nákazový referent

- vyhotoví zprávu o průběhu léčení a o nákazové situaci a tou informuje výbor ZO a členskou schůzi ZO s návrhem potřebných opatření.

Zpráva o průběhu léčení a o nákazové situaci

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář